Информация - ЕТ Христо Тодоров

УСЛУГИ С АВТОКРАН

ЕТ ХРИСТО ТОДОРОВ  - 

заливане с бетон със собствен гюбел                               

 

 

 

 

 

25t s 32 метра стрела Кранът е високо проходим, достъпен до всякакъв вид терен, с възможност за паркиране между два автомобила. Може да се използва за автовишка за саниране на сгради. Има специално приспособление за него.

     

 

 

 

с 27 стрела триосен и бързо подвижен много стабилен

 

    
 

 

 

 

 

Takraf 13 тонен с 17 метра стрела много удобен за разтоварване в помещения заема много малко място с разперени стабилизатори изключително маневрен

Галерия на ЕТ Христо Тодоров